: 256660
POSZUKIWANIA:OSOBY POSZUKIWANE

Ktokolwiek zna lub może przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej
proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Wydział Kryminalny KPP w Dzierżoniowie - tel. (74) 831-23-43 lub 832-22-14
Komisariat Policji w Bielawie - tel. (74) 833-42-07
najbliższa jednostka Policji - tel. 997


Łyczewski Paweł
zam.: Bielawa
Poszukiwany listem gończym za przestępstwo z art. 278 §1 KK

Wojciech Kwiatek
zam.: Bielawa
Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez SR w Dzierżoniowie sygn. akt. IIK-193/04 z art. 270 §1 KK

Włodarczyk Grzegorz
zam.: Pieszyce
Europejskiego Nakazu Aresztowania (wyd. na podst. listu gończego sygn. akt IIK-55/04 SR Dzierżoniów)


Adamczyk Tomasz
zam.: Bielawa
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania
i Listem gończym za przestępstwo z art. 177 §2 KK

Smykiewicz Artur
zam.: Bielawa
Poszukiwany listem gończym za przestępstwo z art. 303 §3 KK

Milczarek Kamil
zam.: Piława Górna
Poszukiwany listami gończymi za przestępstwa za przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narko- manii


Zobacz także:Osoby poszukiwane z terenu całego kraju


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu